Publisert 16.05.2023

Innspill ønskes - utkast til revidert økodesignforordning for industrivifter

EU-kommisjonen har sendt på høring et utkast til revidert økodesignforordning for vifter som drives av motorer med elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kW (industrivifter). Interessenter inviteres til å sende høringsinnspill til NVE innen 29. mai.

Gjeldende økodesignforordning (EU) 327/2011 er under revisjon. EU-kommisjonen har innkalt til møte i Samrådsforum 9. juni 2023 der utkast til revidert forordning vil bli diskutert. Utkastet tar utgangspunkt i en rekke innspill Kommisjonen har mottatt i etterkant av Samrådsforummøtet 1. april 2022. EU-kommisjonen ønsker tilbakemelding på flere av disse innspillene.

Industrivifter er ikke et prioritert produkt for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer.

Interessenter står fritt til også å sende inn høringsinnspill direkte til Kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er normalt tre uker etter at møte i Samrådsforum er avholdt.

Momenter EU-kommisjonen ønsker innspill på:

  • Utfordringer knyttet til bruk av begrepene "complete fan" og "incomplete fan". Dette vil bli forklart i Samrådsforummøtet.
  • Forslag om å regulere «jet fans» ned til 750 W i stedet for 5 kW med nye ligninger. Bruk av Pr (vifteeffekt) i stedet for Pe (elektrisk inngangseffekt) i ligningen.
  • Foreslått løsning for vifter utstyrt med permanent monterte beskyttelsesdeksler som ikke kan fjernes uten å gjøre viften ineffektiv.
  • Bestemmelse om omgåelse av kravene og programvareoppdateringer: forslag om å bruke standardformulering vedtatt i forskriftskomité for tørketromler (april 2023).
  • Noen nye/modifiserte definisjoner.
  • Noen omformulerte unntak.
  • Kravene kommer til anvendelse i ett trinn. Kravene får virkning to år etter ikrafttredelse, informasjonskrav om dellast eller ved spesifisert drift får virkning tre år etter ikrafttredelse. Bestemmelsen om omgåelse av regelverket får virkning fra ikrafttredelsesdato.
  • Opphevelse, og overgangsbestemmelser for vifter integrert i andre produkter (ett års overgang).
  • Krav til ressurseffektivitet (tilpasning til nyere forordninger).

Les utkastet til revidert økodesignforordning:
Draft elements, for consideration by the Consultation Forum, of a possible future Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW and repealing Regulation (EU) No 327/2011

Innspill kan sendes til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Frist for innspill: 29. mai 2023

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no