Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2022 , sist oppdatert 01.06.2022

Innhenting av synspunkt på utkast til økodesignkrav for solcellemoduler og -vekselrettere og utkast til energimerkekrav for solcellemoduler

DG Grow har sendt på høring arbeidsdokumenter og invitert til møte i Samrådsforum 27. juni for å diskutere et utkast til økodesignforordning for solcellemoduler og -vekselrettere og et utkast til energimerkeforordning for solcellemoduler. Arbeidsdokumentene er basert på resultatene av den kravforberedende studien for solcellemoduler og -vekselrettere.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Europakommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne innhentingen av synspunkter er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempler på utkast til økodesignkrav:

  • Ressurseffektivitetskrav
  • Krav til karbonfotavtrykk
  • Energieffektivitetskrav
  • Informasjonskrav

Eksempler på utkast til energimerkekrav:

  • Krav om energietikett
  • Krav om registrering i produktdatabasen EPREL
  • Informasjonskrav

Det er ikke foreslått dato for når forordningene skal gjelde.

Les arbeidsdokumentene:

Økodesign:
WORKING DOCUMENT ON A POTENTIAL COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for photovoltaic modules and photovoltaic inverters pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Energimerking:
WORKING DOCUMENT ON A POTENTIAL COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XX.YY.ZZZ supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of photovoltaic modules

Vær oppmerksom på at arbeidsdokumentene ikke er offisielle dokumenter godkjent av EU-kommisjonen.

Frist for innspill til NVE: 10. juni.

Innspill kan sendes til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no