Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring – EU-kommisjonens forslag til økodesignkrav for mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett og energimerkekrav for smarttelefoner og nettbrett

EU-kommisjonen har invitert til møte i Samrådsforum 28. juni 2021 for å diskutere et utkast til økodesignforordning for mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett og et utkast til energimerkeforordning for smarttelefoner og nettbrett.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. NVE vil derfor normalt ikke utarbeide og sende inn en norsk posisjon til utkastene med mindre det kommer inn særlig tungtveiende høringsuttalelser. Norske interessenter bes også om at det benyttes andre kanaler på et europeisk nivå, for eksempel bransjeorganisasjoner, dersom de ønsker å formidle synspunkter til EU-kommisjonen. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Det foreslås følgende typer økodesignkrav:

Mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner:

 • Ressurseffektivitetskrav
 • Informasjonskrav

Smarttelefoner:

 • Ressurseffektivitetskrav
 • Informasjonskrav

Trådløse telefoner:

 • Krav til tilstander med lavt strømforbruk
 • Ressurseffektivitetskrav
 • Informasjonskrav

Nettbrett:

 • Ressurseffektivitetskrav
 • Informasjonskrav

Det foreslås blant annet følgende typer energimerkekrav:

Smarttelefoner og nettbrett:

 • Krav om energietikett
 • Informasjonskrav: informasjon om produktets robusthet ved gjentatt fritt fall skal uttrykkes på en skala fra A til G.


Kravene foreslås innført i 2023.

De utsendte arbeidsdokumentene (utkast til forordninger):

Økodesign

WORKING DOCUMENT ON COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for mobile phones, cordless phones and tablets pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Energimerking

WORKING DOCUMENT ON COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of xx.yy.zzzz supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of smartphones and tablets

Les Explanatory Memorandum

Eventuelle kommentarer sendes innen 10. juni til isni@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no