Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.02.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Forsinkelse i krav om nye energietiketter i Norge

Forhandlere i EU plikter å vise nye energietiketter for flere produktgrupper fra 1. mars 2021. Forordningene som innfører de nye etikettene, er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Plikten til å vise de nye energietikettene vil derfor ikke gjelde fra 1. mars i Norge. I påvente av at forordningene gjennomføres i Norge, vil NVE godta at de nye etikettene tas i bruk fra 1. mars 2021 som planlagt. Vi vil ikke føre tilsyn med om det benyttes gamle eller nye energietiketter før regelverket er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

I henhold til de nye energimerkereglene som allerede har trådt i kraft i EU, skal alle produkter som har fått ny energietikett vises med den nye etiketten fra 1. mars i år i EU. Det er en overgangsperiode på 14 virkedager, slik at gamle etiketter må byttes ut med nye innen 18. mars. Produktgruppene som får ny energietikett i denne omgang er:

  • Fjernsyn og andre elektroniske skjermer
  • Kjøleskap og frysere
  • Oppvaskmaskiner
  • Vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
  • Kjøleapparater til bruk ved direktesalg.

NVE vil godta at nye etiketter tas i bruk fra 1. mars 2021

I påvente av at regelverket blir tatt inn i EØS-avtalen og innført i Norge, vil NVE godta at de nye etikettene tas i bruk fra 1. mars. Vi vil ikke føre tilsyn med om produktene er utstyrt med ny eller gammel etikett på utsalgsstedet (inkludert internett, fjernsalg og annonsering). I en overgangsperiode der produsenter og forhandlere venter på gjennomføringen av det aktuelle EU-regelverket i norsk rett, er det viktig at formålet med energimerkeregelverket blir ivaretatt.

Innføringen av de nye energimerkeforordningene i Norge

Innføring av EU-regelverk i Norge følger en egen prosedyre der regelverket først innlemmes i EØS-avtalen før det gjennomføres i Norge. Når det nye energimerkeregelverket er innlemmet i EØS-avtalen, vil det bli gjennomført i Norge så snart som mulig. Forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter med tanke på gjennomføring i norsk rett, har allerede vært på høring. Når forordningene blir innlemmet i EØS-avtalen, avhenger av EØS-komiteens behandling. Dette kan tidligst skje i mars. Kravene i det nye regelverket vil gjelde fra den datoen det blir gjennomført i norsk rett.

Bakgrunn for de nye energietikettene

Energimerket besto opprinnelig av en bokstavskala fra A til G. Mange produkter har blitt så energieffektive at det har blitt innført nye energiklasser; A+, A++ og A+++, men forskjellen mellom A+++ og A++ er mindre tydelig enn mellom A og B. Den største delen av produktene på markedet ligger blant de beste energiklassene. Dette gjør det vanskelig for forbrukerne å skille mellom de mest energieffektive produktene, og gjør også at produsentene er mindre tilbøyelige til å utvikle nye, mer energieffektive produkter. EU har derfor revidert og optimalisert merkingen basert på forbrukernes behov, slik at skalaen igjen går fra A til G. Nivåene for energiklassene skal oppdateres regelmessig, slik at man unngår energiklasser med '+' i framtiden.

NVEs årlige statusmøte om energimerking og økodesign

Onsdag 17. februar arrangerer vi vårt årlige statusmøte om energimerking og økodesign, hvor vi blant annet vil komme med oppdatert informasjon om innføringen av de nye energietikettene. Program og påmeldingslenke.

Informasjonssider om nye energietiketter

Vi har opprettet en egen side med informasjon om de nye energietikettene, www.nve.no/energietikett.

Kontaktinformasjon

Størk Lien, sal@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Statusmøte 17. februar

Her finner du program og påmeldingsinformasjon til NVEs årlige statusmøte om energimerking og økodesign 17. februar.

Informasjon om nye energietiketter

Mer informasjon om de nye energietikettene finner du på www.nve.no/energietikett