Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.04.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

EUs initiativ for mer bærekraftige produkter og revisjonen av økodesigndirektivet

Det pågår for tiden en konsekvensutredning av EUs Sustainable Products Initiative, SPI. SPI er EUs initiativ for mer bærekraftige produkter. Kjernen i initiativet er å revidere økodesigndirektivet og foreslå ytterligere lovgivning der det er hensiktsmessig. Blant annet er det foreslått å utvide virkeområdet til direktivet utover energirelaterte produkter.

Formålet med revisjonen av økodesigndirektivet er å bidra til at produkter på markedet har lenger holdbarhet, er mer gjenbrukbare, reparerbare, resirkulerbare og energieffektive. Forekomst av farlige kjemikalier i produkter som elektronikk og IKT-utstyr, tekstiler, møbler, stål, sement og kjemikalier skal også adresseres.

Parallelt med utredningen gjennomfører EU-kommisjonen en høring av Sustainable Products Initiative. Høringsfrist er 9. juni 2021. Høringen finner du på EU-kommisjonens side for offentlige høringer. En kopi av høringsdokumentet er også lastet opp i menyen til høyre til informasjon.

Ønsker du å gi innspill til høringen, kan du opprette en brukerkonto på Kommisjonens nettsider

Konsulenten som har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredningen av initiativet og revisjonen av økodesigndirektivet, gjennomfører en rekke arbeidsgruppemøter de nærmeste ukene. Her kan alle interessenter delta og komme med innspill.

Tema og dato for arbeidsgruppene:

1 Presentation of the Sustainable Products Initiative 15. april 2021

2 Assessment of the circular business model measures included in the policy options 27. april 2021

3 Digital Product Passport 29. april 2021

4 Dedicated workshop on social aspects related to SPI 6. mai 2021

5 Revision of Ecodesign rules 17. mai 2021

6 Assessment of the overall economic and administrative impacts of the policy options 20. mai 2021

7 Development of the measures for monitoring and evalution of the SPI implementation and for market surveillance and enforcement 27. mai 2021

Dersom du ønsker å melde din interesse for å delta på workshopene, kontakt konsulenten Trinomics om SPI Impact Assessment på e-post: spi-ia@trinomics.eu

Workshopene finner sted på zoom.

Les mer om konsekvensutredningen på konsulentens nettside

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Mer informasjon

Høringsdokument Sustainable Products Initiative

Høringsfrist: 9. juni 2021.