Publisert 01.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Nettvertsplattformer

Tjenesteytere som leverer vertstjenester er nytt pliktsubjekt for de produktgruppene som har fått reskalerte energietiketter. 

Dersom en tjenesteyter som leverer vertstjenester, slik det er omtalt i artikkel 14 i direktiv 2000/31/EF, tillater salg av produktgruppen via nettstedet sitt, skal tjenesteyteren sørge for at det er mulig å vise den elektroniske etiketten og det elektroniske produktdatabladet fra forhandleren på visingsmekanismen i samsvar med bestemmelsene i den relevante delegerte rettsakten, og informere forhandleren om plikten til å vise dem. Se våre sider om nye energietiketter for en oversikt over hvilke produkter som har fått reskalerte energietiketter.