Forbrukerinformasjon

Energimerking av produkter motiverer til utvikling av energieffektive produkter, og gir store energibesparelser. Mange produkter har nå blitt så effektive at energiskalaen har blitt sprengt. Derfor fikk mange produkter nye energietiketter i 2021, med ny skala og nytt utseende.

Skalaen er sprengt – men nå forsvinner plussene

Energimerking har ført til utvikling av stadig mer energieffektive produkter. Dette har gjort det nødvendig med nye energiklasser: A+, A++ og A+++. For mange produktgrupper ligger nå de fleste produktene i de tre øverste klassene, og framstår alle som veldig energieffektive, selv om det i realiteten kan være store forskjeller. Forskjellen mellom A+++ og A++ framstår mindre tydelig enn mellom A og B. Derfor har skalaen blitt endret mange produkter. Den nye skalaen vil gå fra A til G. 

B er den nye A - Vanskelig å få toppkarakter

For å motivere produsentene til å lage enda mer energieffektive produkter, får de beste produktene på markedet i dag typisk B eller C på den nye skalaen. Et produkt som får en B eller C kan dermed være det mest energieffektive produktet som er mulig å kjøpe i dag!

Dette gjør at produsentene får noe å strekke seg etter. I stedet for å legge til nye karakterer med plusser når produktene blir mer energieffektive, vil man i stedet justere kravene for de ulike karakterene med jevne mellomrom. I første omgang har fem produktgrupper fått nye energietiketter. Alle andre produktgrupper vil få ny etikett i årene som kommer.

Slik kjenner du igjen de nye etikettene

Bildet over viser et eksempel på gammel og ny etikett for kjøleskap. Den nye etiketten kjenner du igjen ved at den har en skala fra A til G, en QR-kode oppe til høyre, og at energibruken er plassert midt på etiketten. QR-koden fører til EUs database for energimerkede produkter, EPREL, der man kan finne mer informasjon om produktet. Du vil finne de nye etikettene i butikker, nettbutikker og i reklame.

Energietikettene inneholder mye nyttig informasjon

Under ser du et eksempel på en energietikett for kjøleskap. Energietikettene gir mye god informasjon om produktet utover bare energibruk. Denne informasjonen gir deg som forbruker god mulighet til å sammenligne ulike produkter. Den gir for eksempel informasjon om størrelse/kapasitet, lydnivå, lengden på en vaskeomgang (for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner) og vannforbruk.

Den nye energietiketten for kjøleskap og frysere
Sammenlikning av gammel og ny etikett

Produkter med ny etikett i 2021:

 • Kjøleskap og frysere
 • Oppvaskmaskiner
 • Vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
 • TV-er og elektroniske skjermer
 • Lyskilder

Energimerking gir store energibesparelser!

EUs regelverk for miljøvennlig utforming av produkter, som energimerking er en viktig del av, gir enorme energibesparelser.

 • Totalt i EU ble det i 2020 spart over 1100 TWh energi, over fem ganger så mye som Norges totale energibruk.
 • De nye etikettene vil alene føre til 38 TWh årlige besparelser i EU innen 2030, for produktgruppene som fikk nye etiketter i 2021.
 • Bare for kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk vil regelverkene føre til 1,2 TWh årlige besparelser innen 2030 i Norge. Dette tilsvarer nesten 1 % av Norges totale strømforbruk i dag.
 • For belysningsprodukter var besparelsene 1,5 TWh i 2020 i Norge. Med nye etiketter og andre krav vil besparelsene øke til 2,5 TWh i 2030.

Her kan du lese mer om beregningene og se hvor store besparelsene er for andre produktgrupper i Norge og EU.

I tillegg til energimerking, har vi økodesignregelverket. Dette setter minstekrav til energieffektivitet for mange produkter. Her kommer det også snart andre krav om f.eks. reparerbarhet og tilgang på reservedeler.


FAQ

Q: Hvorfor har jeg fått to ulike etiketter med mitt produkt, med helt forskjellige karakterer?

 • I en overgangsperiode vil både gamle og nye etiketter følge med produktene som får ny etikett. På grunn av skjerpede krav til energieffektivitet kan det være stor forskjell i energiklasse. F. eks. kan et kjøleskap med A++ på gammel etikett få en G på den nye etiketten.

Q: Hvorfor er det oppgitt forskjellig strømforbruk på gammel og ny etikett, for det samme produktet?

 • Test- og beregningsmetodene har blitt endret for å bedre reflektere faktisk bruk, og kan derfor resultere i et høyere beregnet strømforbruk.

Q: Oppvaskmaskiner og vaskemaskiner har mange programmer. For hvilket program er energibruken oppgitt?

 • Energibruken er oppgitt for Eco-programmet. Det er i dette programmet det stilles krav til maskinens energibruk. Energibruk oppgis per 100 vaske-/oppvaskomganger.

Q: Hvorfor har noen kjøleskap, TV-er, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner fremdeles gamle etiketter?

 • For produkter som har gått ut av produksjon eller produsenten har avsluttet sin virksomhet (slik at forhandler ikke kan få tak i ny etikett) er det ikke krav om ny etikett. Hvis forhandlerne har slike produkter på lager, kan det derfor fortsatt finnes produkter med gammel etikett i butikkene, men disse må selges ut før 30. november 2021.

Q: Hvorfor har mange produktgrupper fremdeles bare gamle etiketter?

 • I første omgang er det fem produktgrupper som får nye etiketter med ny skala. Andre produkter med energimerke vil følge etter, og alle energimerkede produkter vil få den nye etiketten i løpet av de neste årene.

Q: Hvordan sammenlikner jeg produkter som fremdeles har gammel etikett, med de som har fått ny?

 • Endrede test- og beregningsmetoder som bedre skal reflektere faktisk bruk, samt nye grenser mellom energiklassene, gjør at det ikke går an å sammenligne direkte ny og gammel skala. Det er ikke noen automatikk i at en bestemt karakter på den gamle etiketten tilsvarer en bestemt karakter på den nye. Her er det også variasjoner mellom de ulike produktgruppene.

Q: Hvor stor forskjell er det i energibruk mellom de ulike karakterene?

 • Dette varierer litt mellom ulike produktgrupper. For kjølapparater kan et produkt med C bruke mer enn 50 % mer strøm enn et produkt med A.

Q: Hvorfor skal jeg bry meg om energietiketten når jeg kjøper et produkt?

 • Et produkt høyt oppe på energiskalaen bruker mindre strøm og er mindre belastende for miljøet. Totalt sett gir energimerking veldig store energibesparelser (se faktaboks). I tillegg gir energietiketten nyttig informasjon om f.eks. lydnivå, størrelse/kapasitet, vannforbruk og vaskeprogrammenes lengde.

Q: Hvorfor får jeg feilmelding/hvorfor mangler det informasjon om produktet når jeg skanner QR-koden?

 • Dette kan skyldes en teknisk feil eller at produsenten ikke har registrert produktet i produktdatabasen.