Publisert 10.11.2020 , sist oppdatert 26.04.2023

Månedsrapporter for elsertifikatordningen

Månedsrapporten er en felles norsk-svensk oversikt over normalårsproduksjon i elsertifikatsystemet og utbyggingstakten for anlegg som produserer fornybar elektrisitet. Oversikten inneholder informasjon om normalårsproduksjon til anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, i tillegg til informasjon om normalårsproduksjonen for anlegg som kan bli godkjent for rett til elsertifikater.

NVE og Energimyndigheten vil publisere månedsrapporter for oktober 2020 til og med mars 2021 på følgende datoer:

2020 12. november 10. desember    
2021 14. januar 11. februar 11. mars 15. april

 

Kontaktinformasjon

Lars Fredrik Petrusson, lfep@nve.no