Publisert 06.01.2017 , sist oppdatert 15.09.2021

Retningslinjer for registrering av vannføring i elver

Retningslinjen skal sikre at registrering av vannføring utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene. Vedtatt av NVE 20.06.2016.

 

Aktuelle vedlegg:

Skjema for opprettelse av ny vannføringsstasjon

Gammelt skjema for opprettelse av ny vannføringsstasjon

Støtteinformasjon for kurvegenerering

Rapporteringsskjema for vannføringsmålinger - ADCP