Publisert 30.08.2016 , sist oppdatert 19.03.2024

Retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser

NVE har nylig revidert retninglinjene for pålagte hydrologiske undersøkelser. I listen til høyre, finner dere de oppdaterte retninglinjene, som er gjeldende fra 12.02.24.

 

Retningslinjene for pålagte hydrologiske undersøkelser skal sikre at undersøkelsene utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi og tilsynsmyndighet for vassdragsanlegg. Dette innebærer at NVE kan pålegge regulanter og/eller konsesjonærer å gjøre hydrologiske undersøkelser. Den som er pålagt å gjøre hydrologiske undersøkelser, har ansvaret for at målingene blir utført på en tilfredsstillende måte, og at datakvaliteten er tilstrekkelig. For å sikre at de hydrologiske undersøkelsene gjøres likt, har NVE laget retningslinjer og veiledere om hvordan slike undersøkelser skal gjennomføres og rapporteres. NVE fører tilsyn med at den som er pålagt å gjøre hydrologiske undersøkelser, faktisk utfører undersøkelsene, og at de innrapporterte dataene har tilstrekkelig kvalitet og tilfredsstiller NVEs retningslinjer.