Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Søke om fristutsettelse

NVEs krav, vilkår og frister gjelder som normalt, men man kan søke om fristutsettelse. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Korona-situasjonen kan gi utfordringer med å følge fastsatte krav. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å overholde ulike frister. Vi presiserer at NVEs krav, vilkår og frister gjelder som normalt. Dette kan gjelde ulike krav i NVEs lover og forskrifter. Det kan også gjelde konsesjonsvilkår eller andre vilkår om for eksempel innsending av dokumentasjon, istandsetting av arealer eller frister i NVEs vedtak.

Selv om vi holder fast ved ordinære frister, kan NVE gi dispensasjon i hver enkelt sak. Dersom det på grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller frister, kan man søke om utsettelse av fristen. Dette gjøres på følgende måte:

  • Søk om utsettelse før fristen utløper.
  • Begrunn og helst dokumentér hvordan dagens situasjon påvirker muligheten for å oppfylle fristen.
  • Send henvendelsen skriftlig til NVE, helst via e-post til nve@nve.no.

NVE vil behandle hver sak konkret. Vi tar forbehold om at vår vurdering av denne saken vil kunne endre seg i tråd med situasjonsutviklingen. 

Les mer om dette i tidligere informasjonsskriv fra NVE