Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 30.07.2021

Kvalifikasjonsgodkjenning og kompetanse

Alle eiere av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4 skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). I tillegg skal fagansvarlig personell benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger og planer gjennomføres og dokumenteres i samsvar med forskriftens krav.

Krav til faglige kvalifikasjoner

For begge grupper stilles det krav til formell kompetanse og relevant praksis. Kravene er differensiert mht konsekvensklasse. I samarbeid med NVE tilbyr NTNU og EnergiNorge  forskjellige damsikkerhetskurs til dameiere, rådgivende ingeniører og andre interesserte.

Damsikkerhetsforskriften kapittel 3 omhandler faglige kvalifikasjoner til VTA og fagansvarlig. 

Damsikkerhetskurs - kompetansekrav til VTA og fagansvarlig

I samarbeid med bransjen og NTNU er det utviklet tre forskjellige damsikkerhetskurs som er tilrettelagt for tilsynspersonell, vassdragstekniske ansvarlige/rådgivende ingeniører og ledere.

Kurset Damsikkerhet 1 er tilrettelagt spesielt for tilsynspersonell, men gir også grunnlag for godkjenning av VTA i alle klasser. Kurset gir en innføring i NVEs regelverk om damsikkerhet, hydrologi og flommer, forskjellige vassdragsanlegg (typer, utførelse, typiske skader, inspeksjonsrutiner mv) og faremomenter og sikringstiltak.

For eiere med vassdragsanlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2 kreves det at VTA også har bestått eksamen i kurset Damsikkerhet 2. Dette kurset er et to ukers etterutdanningskurs på universitetsnivå som arrangeres av NTNU. Kurset gir en innføring i de viktigste fagområder og temaer som en VTA må kjenne til for eksempel hydrologi, hydraulikk, betongdammer, fyllingsdammer og regelverk. Kurset er også godt egnet for rådgivere som ønsker godkjenning for prosjektering og revurdering av vassdragsanlegg.

Kurset Damsikkerhet 3 er spesielt tilrettelagt for ledere hos eiere av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4. Kurset tar for seg bl.a. vassdragsjus, sikkerhetsfilosofi, beredskapsplaner og mediehåndtering.

Kursene Damsikkerhet 1 og Damsikkerhet 3 arrangeres av EnergiNorge.