Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 19.10.2021

Årsavgift

Gebyr

Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av NVE. Med hjemmel i vannressurslovens § 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 8-3 og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 12, skal anleggseier betale en årsavgift for dette tilsynet.

Det er fastsatt beregningsregler som viser hvilke faktorer som legges til grunn for utregning av årsavgiften for tilsyn. Beregningsreglene kan lastes ned på denne siden under relatert informasjon i høyre kolonne.

Relatert informasjon