Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.10.2022 , sist oppdatert 18.11.2022

Strømsparing

Den strømmen vi bruker i bygninger utgjør halvparten av hele Norges strømforbruk. Sammen kan vi redusere dette ved å ha disse 7 enkle tipsene i bakhodet. 

  1. Senk temperaturen.  Dersom alle husholdninger i Norge senker innetemperaturen med en grad sparer vi ca. 1,2 TWh strøm i året. Dette er tilsvarende strømforbruket til en by på størrelse med Drammen. 
  2. Spar på varmtvannet. Hvis alle over 15 år dusjer 1 minutt mindre i uken, sparer vi strømforbruket til omtrent 7000 husstander i året.  
  3. Bytt til LED belysning. Hvis halvparten av husholdningene bytter ut 2 gamle halogenpærer med LED, kan vi lade omtrent 74 000 elbiler i året.  
  4. Se på energimerking når du gjør innkjøp av nye produkter.   I 2020 har energimerking av produkter ført til en årlig besparelse på om lag 2 TWh for vanlige husholdningsapparater.  I 2030 er det fremskrevet en ytterligere årlig besparelse på 1 TWh. 
  5. Spre strømforbruket ditt over tid for å spare nettleieutgifter. Med den nye nettleiemodellen kan man spare ved å spre forbruket sitt utover tid slik at man kommer ned ett trinn på fastleddprisen. 
  6. Skru av apparater i standbymodus. 10 apparater med lavt standby forbruk bruker ca. 40 kWh i året. 
  7. Bruk rådene fra energimerket til å legge en langsiktig plan for å energieffektivisere bygningen. Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk.

For mer utdypende informasjon om hvordan du kan spare strøm, se artiklene under.

Hva er egentlig en kWh?

Strømforbruk måles ofte i kilowattime (kWh). En kWh betyr en effekt på 1000 W som benyttes i en time. Kilo, med forkortelsen k, betyr 1000 og 1000 W kan derfor skrives som 1 kW. Eksempel, hvis du har en ovn med effekt på 1000 W og denne ovnen står på en time, har du brukt 1 kWh.

Ulike apparater har ulik effekt, og bruker derfor ulik tid på å bruke 1 kWh. Dersom du for eksempel har en tørketrommel med effekt på
2000 W og du setter på denne i 30 minutter vil du bruke 1 kWh.

  • 2000 W * 0,5 h = 1000 Wh = 1 kWh.

Setter du på den samme tørketrommelen på en time vil du bruke 2 kWh.

  • 2000W * 1h = 2000 Wh = 2 kWh.

Har du en lyspære med effekt på 50 W tar det 20 timer før lyspæren har brukt 1kW.

  • 50 W * 20h = 1000 Wh = 1 kWh.