Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.02.2022 , sist oppdatert 12.04.2022

Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land