Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 06.04.2022

Visuelt influensområde

Utenfor det vi har definert som nærområde, er det den visuelle effekten av vindkraftverket som er den helt dominerende virkningen. Selv om turbinene under gode lysforhold kan være synlige på avstander lengre enn 50 km, regner vi her en relevant avstand opp mot 30 km for visuelle virkninger.  

Modellberegning av visuelle virkninger

Å vurdere visuell påvirkning er krevende og langt fra så enkelt som beregning av berørt areal. Vi har likevel gjort en modellberegning, basert på at topografisk skjerming (terrengformer som sperrer mot innsyn) er mulig å beregne. Modellberegningen sammenligner den reelle situasjonen ved dagens vindkraftverk på avstandene 10, 20 og 30 km, med en situasjon helt uten skjerming (helt flatt terreng). Det er ikke lagt inn vegetasjon eller bygninger som gir skjerming utover topografien, selv om vegetasjon på og nær observasjonsstedet begrenser det reelle innsynet betydelig. Les mer om visuelle virkninger på nettsiden om landskap.

Resultatene som presenteres på denne siden bygger på en synlighetsanalyse kjørt av Blom Norway AS basert på plassering og høyde for samtlige norske vindturbiner av moderne dimensjoner per 31.12.2021 (62 anlegg med 1379 turbiner ≥ 2,0 MW). Det er brukt en nasjonal digital høydemodell fra DTM50. Observasjons­høyden er satt til 1,5 meter over bakken.

For å beregne synligheten er det lagt et rutenett på 50x50 meter oppå høydemodellen. Analysen beregner hvor mange turbiner som er synlige fra hver 50x50 meter rute, med skille mellom ruter på land og til havs. Synligheten er bestemt av totalhøyden på turbinen (tårnet + rotoren); typisk et tårn på 95 meter pluss en vinge på 60 meter.

Mer informasjon om beregningsmetoden for synlighet finner du her.

Resultater av beregningene

Buffer hvis ingen topografisk skjerming til dagens vindturbiner. Alle areal (km2) innenfor 10, 20 og 30 km.

Berørt areal - uten skjerming

0-10 km

0-20 km

0-30 km

 

km2

km2

km2

Land

13 514

33 302

58 053

Hav

6 289

23 017

45 927

Sverige

250

1 333

3 287

Totalt

20 053

57 652

107 267

Areal (km2) med innsyn til vindturbiner fra en avstand på 10, 20 og 30 km. Merk at skjerming fra terreng ikke er inkludert. Innsyn til hinderbelysning vil gjelde mindre arealer ettersom hinderlyset er plassert i navhøyde (gjennomsnitt 95 meter, mot totalhøyden på 154 meter). 

Areal (km2) med innsyn til:

 

 

 

Minst 1 vindturbin

0-10 km

0-20 km

0-30 km

Land i Norge

8 066

14 576

19 651

Hav i Norge

4 819

17 367

34 427

Totalt Norge

12 886

31 943

54 078

 

 

 

 

Mer enn 10 vindturbiner

0-10 km

0-20 km

0-30 km

Land i Norge

4 445

9 155

12 832

Hav i Norge

2 005

9 306

20 239

Totalt Norge

6 450

18 461

33 071

 

 

 

 

Mer enn 100 vindturbiner

0-10 km

0-20 km

0-30 km

Land i Norge

0,47

34

174

Hav i Norge

0

130

1 715

Totalt Norge

0,47

164

1 889

Eksempler på synlighet

Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 10 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 10 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 20 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 20 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 30 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet av vindturbiner i deler av Trøndelag og langs kysten, innenfor en avstand på 30 km. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet i tettbebyggelse. Her fra sentrale deler av Egersund mot Egersund vindkraftverk, som ligger øst for sentrum. Kilde: Miljødirektoratet
Eksempel på synlighet i tettbebyggelse. Her fra sentrale deler av Egersund mot Egersund vindkraftverk, som ligger øst for sentrum. Kilde: Miljødirektoratet
Synlighet av Øyfjellet vindkraftverk fra Lomsdalen-Visten nasjonalpark. Eksempel på synlighet i et område med få og små inngrep, og der det urørte preget er en viktig del av naturopplevelsen. Det er i dette tilfellet brukt synlighet på en så stor avstand som 40 km utfra områdets funksjon, og basert på den forventede lave aksepten for synlighet til denne typen inngrep. Vi minner forøvrig om at hinderbelysningen nattestid, som er en relevant påvirkning i denne sammenhengen, er synlig i en mindre utstrekning, ettersom lysene er plassert i navhøyde (lengre ned på turbinen). Kilde: Miljødirektoratet.
Synlighet av Øyfjellet vindkraftverk fra Lomsdalen-Visten nasjonalpark. Eksempel på synlighet i et område med få og små inngrep, og der det urørte preget er en viktig del av naturopplevelsen. Det er i dette tilfellet brukt synlighet på en så stor avstand som 40 km utfra områdets funksjon, og basert på den forventede lave aksepten for synlighet til denne typen inngrep. Vi minner forøvrig om at hinderbelysningen nattestid, som er en relevant påvirkning i denne sammenhengen, er synlig i en mindre utstrekning, ettersom lysene er plassert i navhøyde (lengre ned på turbinen). Kilde: Miljødirektoratet.