Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Rønnestad

Navn
Rønnestad
Løpenummer
935
Type
Kraftverk
År satt i drift
2006
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Volda
Vassdrag
094.31

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
JOSTEIN RØNNESTAD 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Kvidalselva mikrokraftverk