Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Leiråa

Navn
Leiråa
Løpenummer
1853
Type
Kraftverk
År satt i drift
2017
Maksimal ytelse
5,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
27 GWh
Brutto fallhøyde
332,1 m
Maksimal slukeevne
1,9 m3/s
Energiekvialent
0,804 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Brønnøy
Vassdrag
144.72Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Leiråa småkraftverk