Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Lotsberg

Navn
Lotsberg
Løpenummer
1595
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
1,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4 GWh
Brutto fallhøyde
271 m
Maksimal slukeevne
0,7 m3/s
Energiekvialent
0,62 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Vestland
Kommune
Stad
Vassdrag
089.2A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
LOTSBERG KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Lotsberg småkraftverk