Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Svartvasselva

Navn
Svartvasselva
Løpenummer
1267
Type
Kraftverk
År satt i drift
2006
Maksimal ytelse
0,9 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4,2 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Grane
Vassdrag
151.D2B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
UNIKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Svartvasselva minikraftverk