Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Tømmerdal

Navn
Tømmerdal
Løpenummer
1203
Type
Kraftverk
År satt i drift
2002
Maksimal ytelse
1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
3,5 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Vassdrag
131.62Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SMÅKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Minikraftverk i Tømmerdalselva