Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Breksillan

Navn
Breksillan
Løpenummer
1117
Type
Kraftverk
År satt i drift
1997
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,2 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsos
Vassdrag
140.61

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
Oddvar Kjelbotn 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk i Salsvatnvassdraget