Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.01.2023

Strømforbruk i Norge fra 2020

Rapporten viser kraftbruken i Norge fra 2020. Rapporten vil bli oppdatert med tall for foregående måned i midten av hver måned.