Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 28.06.2021

Strømproduksjon i endring

I Norge produserer vi normalt mer strøm i løpet av et år enn vi bruker, og så godt som all strømmen vi produserer er fornybar energi. Vi bruker også andre energivarer enn strøm, og en betydelig andel av energien vi bruker kommer fra fossile energikilder. I arbeidet med å redusere klimagassutslippene i Norge jobbes det derfor med å se på hvordan vi kan bruke mer strøm og mindre fossil energi i transport- og industri­sektoren, og begynne å bruke strøm i andre sektorer, som petroleumsnæringen.

Strømproduksjon i Norge kommer i all hovedsak fra vannkraft med store magasiner som kan lagre vannet til det er behov for strøm. I tillegg har prod­uksjonen fra vind­kraft økt betrak­telig de siste årene, og antallet solcelleanlegg på yrkesbygg og boligbygg øker også. Dette betyr at mer av strømprod­uksjonen skjer av at det blåser eller at sola skinner. Dette kalles uregulerbar produksjon.