Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 28.06.2021

Strømnettet må alltid være i balanse

Det norske strømnettet kan deles inn i transmisjonsnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet. For at strømnettet skal fungere og levere den strømmen alle kundene til enhver tid ønsker å bruke, må det hele tiden være balanse i strømnettet. Det betyr at strømprodusentene må levere like mye strøm inn på nettet som kundene tar ut.

Det er Statnett som har ansvaret for at det er balanse i strømnettet. Den nye uregulerbare produksjonen fra vind og sol gjør oppgaven mer komplisert for Statnett, fordi denne prod­uksjonen ikke lar seg styre. Det er derfor viktig at Statnett har mulighet til å regulere noe forbruk eller produksjon opp eller ned, avhengig av værforholdene.

På forbrukssiden har det tradisjonelt vært store industri­bedrifter som har bistått Statnett ved å redusere forbruket sitt i tilfeller der kraftproduksjon faller ut. Disse kundene betaler lavere nettleie for noe av forbruket sitt, mot at dette forbruket kan kobles ut etter en avtalt varslingstid. Tilsvarende ordninger finnes også i regional- og distribusjonsnettet, der enkelte kunder betaler lavere nettleie mot å være beredt til å koble ut deler av forbruket sitt når nettselskapet har behov for det. Kunden må da ha en annen energikilde som de kan bruke til erstatning for strømmen, eller klare seg uten strøm i en periode. I tilfeller med for mye produksjon av uregulerbar strøm i ett område kan man tenke seg at ekstra forbruk kobles inn for å forhindre negative strømpriser og sikre at man får nyttiggjort alt vannet i vannkraftmagasinene.