Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.10.2020 , sist oppdatert 28.06.2021

Store investeringer i strømnettet

I perioden 2018 – 2027 planlegger Statnett og nettselskap­ene å investere 135 mrd. kroner i nettanlegg[1]. En del av investeringene skyldes forbruksøkning. Kundenes ønske om å bruke mye strøm samtidig (høyt effektuttak) er bestemmende for hvor mye kapasitet man trenger i strømnettet på alle nettnivåer.

Det har vært en tydelig stigning i effektuttak i det nasjonale forbruket de siste tiårene. Den høyeste toppen var i 2016, med 24,5 GWh/h. De siste årene har den høyeste effekttoppen vært rundt 24 GWh/h. Store industribedrifter står for omtrent ¼ av effekttoppen, mens ¾ skyldes alminnelig forsyning. Forbruk­et i alminnelig forsyning består i stor grad av energibruk i bygg, det vil si i husholdninger og tjenesteytende sektor.

Dersom forbrukerne er villige til å redusere forbruket sitt noe i de periodene når effektuttaket er høyest, vil kostnadene til nettutbygging fremover kunne begrenses eller utset­tes. Alle strømforbrukere, dvs. alle husholdninger, bedrifter og organisasjoner, betaler for utbygginger i nettet gjennom nettleia. Dersom man kan unngå eller utsette noen investeringer i nettet vil det bety penger spart for alle.

[1]http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_103.pdf