Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 29.06.2021

Forbrukerfleksibilitet

Forbrukerfleksibilitet kan avlaste strømnettet

For strømnettet betyr forbrukerfleksibilitet at forbrukerne av strøm har mulighet og vilje til å endre strømforbruket ut fra situasjonen i nettet. Forbruk kan reduseres når det er høy belastning i strømnettet, og økes om belastning er for lav. Forbrukerfleksibilitet kan bli viktigere fremover for å sikre balanse i strømsystemet mellom forbruk og produksjon, og for å avlaste strømnettet på ulike nivåer.

Stadig mer energibruk blir elektrisk og andelen strømproduksjon som er avhengig av værforhold øker, og derfor blir forbruker­fleksibilitet mer og mer relevant. I dag er det få og store aktører som tilbyr fleksibilitet i strømnettet, men framover blir det viktig at også mindre aktører får bidra. Ny teknologi, nye markedsplasser og nye aktører kan gjøre det mulig for mindre strømkunder å tilby fleksibilitet. For å realisere dette fleksibilitetspotensialet må forholdene ligge til rette for at nettselskapene kan utnyttet disse mulighetene.