Elmarkedstilsynet publiserer her sine rapporter og analyser knyttet til kraftmarkedet,energibruk og produksjon

Leverandørskifteundersøkelsen

Kvartalsvise undersøkelser om leverandørskifter, markedsandeler og priser.

Månedsstatistikk

Oversikt over produksjon og forbruk av elektrisk energi og innenlands salg av fyringsoljer

Kvartalsrapporter

Kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.

Økonomisk regulering

Rapporter og Analyser