Kraftmarkedet blir stadig mer harmonisert og integrert i Europa. Det er derfor viktig for NVE å samarbeide med energimyndigheter (regulatorer) både i Norden og Europa. Dette skjer gjennom NordREG i Norden og CEER og ACER i Europa.