I energiloven kap 9 og kraftberedskapsforskriften finnes bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.

Kraftforsyningen skal opprettholde og normal forsyning skal gjenopprettes på en effektiv og sikker måte å bruke og etter ekstraordinære situasjoner. KBO-enhetene skal organisere sitt beredskapsarbeid, oppfylle krav om planlegging av beredskap, beskytte anlegg mot uønskede hendelser og reparere disse uten ugrunnet opphold for å gi gud forsyningssikkerhet. Det er videre krav til å beskrive driftskontrollsystem og kraftsensitiv informasjon.

NVE har utarbeidet en veiledning til kraftberedskapsforskning for å få en bedre forståelse av forskningsinnholdet, og på noen steder forklaring til hvordan kravene kan oppfylles.

Den digitale utviklingen både i kraftsektorer og samfunnet for øvrig medfører og ender i kraftsystemets risiko- og sårbarhetsbilde. I den forbindelse ble det utgitt en endringsforskrift med annet annet nytt om IKT-sikkerhet med virkning fra 1. januar 2019. Det er også laget og foreløpig tilleggsveiledertil NVE veileder 1/2013. Tilleggsveilederen omtaler kun nye regler og andre endringer av innholdsmessig betydning. Lei språklige endringer og omstruktureringer er i utgangspunktet hvorfor ikke omtalt. NVE veileder 1/2013 søk om å distribuere, så langt som det ikke er noe annet av tilleggsveilederen. NVE viser til NVE rapport nr. 92/2018 Oppsummeringsdokument: Endringer i beredskapsforskriften - Krav til IKT-sikkerhet mm og NVE høringsdokument 6: 2017 for utfyllende informasjon om forskningsendringene. Rapportene finnes henne: https://www.nve.no/damsikkerhet-og-kraftforsyningsberedskap/kraftforsyningsberedskap/rapporter/

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Eldri Naadland Holo

Innrapportering av kontaktopplysninger for KBO-enheter

Gebyrer

Kraftforsyningsberedskap

Gebyr for følgende avgiftspliktige anlegg :

- kraftverk med generatorytelse på minst 15 MVA   

- transformatorstasjoner med installert
ytelse på minst 10 MVA

- alle nettstasjoner

    Beregningsmetode

    Følgebrev

Modernisering og vedlikehold

    Følgebrev

Fjernvarme

    Følgebrev

Veiledninger

Maler

Informasjonssikkerhetsavtale - norsk (docx) (pdf)

Informasjonssikkerhetsavtale - engelsk (docx) (pdf)

Taushetserklæring - norsk (docx) (pdf)

Taushetserklæring - engelsk (docx) (pdf)

Angående vedlegg 15 nedenfor :

Skjema kan inntil videre bruke av KBO-enheter og KDS. Skjemaet avvikles for KBO-enheter etter 20. desember 2019.

Vedlegg/skjema til forskrift om sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften - bfe)

Vedlegg 1: Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg ( pdf ) ( word )

Vedlegg 2: Melding om klassifisering av driftskontrollsystem ( pdf ) ( word )

Vedlegg 3: Se under Maler

Vedlegg 4: Se under Maler

Vedlegg 5: Se under Maler

Vedlegg 6: Varsling pågående hendelser ( ord )

Vedlegg 7: Rapport hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv ( pdf ) ( word )

Vedlegg 8: Rapport uvedkommende ( pdf ) ( word )

Vedlegg 9: Fritaksordningen for SKOP ( pdf )

Vedlegg 10: Klage på avslag om fritak for fremmøte i Forsvaret for personell som dekker kritisk funskjon ( pdf )

Vedlegg 11: Normer og standarder ( pdf )

Vedlegg 12: Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser ( pdf )

Vedlegg 13: Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll ( pdf )

Vedlegg 14: Skjema for evaluering driftskontroll ( pdf ) ( word )

Vedlegg 15: Skjema for innrapportering av kommunikasjonsmidler KDS ( word )

Utfylte skjemaer sender til NVE, Seksjon for beredskap .