Regelverk og skjema - NVE

Energiloven kap. 9 og kraftberedskapsforskriften har bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Energiloven og kraftberedskapsforskriften har regler som bidrar til at Norge har god leveringssikkerhet på elektrisitet og god beredskap i ekstraordinære situasjoner.

NVE har utgitt veiledning og flere maler og skjema til kraftberedskapsforskriften. Det er også laget foreløpig tilleggsveileder til NVE veileder 1/2013. Tilleggsveilederen omtaler kun nye regler og andre endringer av innholdsmessig betydning.

NVE arbeider med revisjon av veilederen fra 2013. Inntil videre gjelder eksisterende veileder med tilhørende maler. 

 

Lover og forskrifter

Veiledninger

Relevante skjema og maler

- Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg ( pdf ) ( word )

- Melding om klassifisering av driftskontrollsystem ( pdf ) ( word )

- Informasjonssikkerhetsavtale - norsk (docx) (pdf)

- Informasjonssikkerhetsavtale - engelsk (docx) (pdf)

- Taushetserklæring - norsk (docx) (pdf)

- Taushetserklæring - engelsk (docx) (pdf)

- Varsling pågående hendelser ( word )

- Rapport om uønskede hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv ( pdf ) ( word )

- Rapport uønskede hendelser forårsaket av uvedkommende ( pdf ) ( word )

- Normer og standarder ( pdf )

- Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser ( pdf )

- Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll ( pdf )

- Innmelding av kontaktinformasjon til KDS (word

- Sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Eldri Naadland Holo

Innrapportering av kontaktopplysninger for KBO-enheter

Gebyrer

Kraftforsyningsberedskap 2020

Gebyr for alle KBO-enheter med følgende installert ytelse:

  • kraftverk med samlet generatorytelse på minst 50 MVA
  • transformatorstasjoner med samlet installert ytelse på minst 10 MVA
  • transformatorstasjoner tilknyttet vindkraft med samlet installert ytelse større enn 75 MVA
  • alle nettstasjoner

    Beregningsmetode

    Følgebrev

 

Vedlikehold og modernisering 2020

Gebyr for alle selskap med konsesjon for elektriske anlegg og som har en inntektsramme:

   Beregningsmetode

   Følgebrev

 

Fjernvarme 2020

Gebyr for selskap med fjernvarmekonsesjon og som leverer varme:

    Beregningsmetode

    Følgebrev