Regelverk og skjema - NVE

Energiloven kap. 9 og kraftberedskapsforskriften har bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.

Energiloven og kraftberedskapsforskriften har regler som bidrar til at Norge har god leveringssikkerhet på elektrisitet og god beredskap i ekstraordinære situasjoner.

NVE har utgitt veiledning og flere maler og skjema til kraftberedskapsforskriften. NVE arbeider med revisjon av veilederen fra 2013. Inntil videre gjelder eksisterende maler og veiledere som kan lastes ned fra denne nettsiden.

Det er også laget foreløpig tilleggsveileder til NVE veileder 1/2013. Tilleggsveilederen omtaler kun nye regler og andre endringer av innholdsmessig betydning.

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Eldri Naadland Holo

Innrapportering av kontaktopplysninger for KBO-enheter

Gebyrer

Kraftforsyningsberedskap 2020

Gebyr for alle KBO-enheter med følgende installert ytelse:

  • kraftverk med samlet generatorytelse på minst 50 MVA
  • transformatorstasjoner med samlet installert ytelse på minst 10 MVA
  • transformatorstasjoner tilknyttet vindkraft med samlet installert ytelse større enn 75 MVA
  • alle nettstasjoner

    Beregningsmetode

    Følgebrev

 

Vedlikehold og modernisering 2020

Gebyr for alle selskap med konsesjon for elektriske anlegg og som har en inntektsramme:

   Beregningsmetode

   Følgebrev

 

Fjernvarme 2020

Gebyr for selskap med fjernvarmekonsesjon og som leverer varme:

    Beregningsmetode

    Følgebrev

Veiledninger

Maler

Informasjonssikkerhetsavtale - norsk (docx) (pdf)

Informasjonssikkerhetsavtale - engelsk (docx) (pdf)

Taushetserklæring - norsk (docx) (pdf)

Taushetserklæring - engelsk (docx) (pdf)

Angående vedlegg 15 nedenfor :

Skjema kan inntil videre bruke av KBO-enheter og KDS. Skjemaet avvikles for KBO-enheter etter 20. desember 2019.

Vedlegg/skjema til forskrift om sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften - bfe)

Vedlegg 1: Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg ( pdf ) ( word )

Vedlegg 2: Melding om klassifisering av driftskontrollsystem ( pdf ) ( word )

Vedlegg 3: Se under Maler

Vedlegg 4: Se under Maler

Vedlegg 5: Se under Maler

Vedlegg 6: Varsling pågående hendelser ( ord )

Vedlegg 7: Rapport hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv ( pdf ) ( word )

Vedlegg 8: Rapport uvedkommende ( pdf ) ( word )

Vedlegg 9: Fritaksordningen for SKOP ( pdf )

Vedlegg 10: Klage på avslag om fritak for fremmøte i Forsvaret for personell som dekker kritisk funskjon ( pdf )

Vedlegg 11: Normer og standarder ( pdf )

Vedlegg 12: Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser ( pdf )

Vedlegg 13: Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll ( pdf )

Vedlegg 14: Skjema for evaluering driftskontroll ( pdf ) ( word )

Vedlegg 15: Skjema for innrapportering av kommunikasjonsmidler KDS ( word )

Utfylte skjemaer sender til NVE, Seksjon for beredskap .