Informasjonsskriv om damsikkerheit 2020 - NVE

NVE sender årleg ut informasjon om aktuelle tema vedrørande damsikkerheit til dameigarar, vassdragsteknisk ansvarleg og godkjende fagansvarlege. Årets informasjonsskriv omhandlar:

  • status og oppfølging av anlegg som manglar gyldig vedtak om konsekvensklasse
  • dambrotsbølgeberekningar (DBBB), flaumberekningar og revurdering
  • kvalifikasjonar ved bygging og kontrolløren si uavhengigheit
  • årleg innrapportering
  • ny klimaanalyse
  • presisering av regelverket for fyllingsdammar med oppstraums tetting

Informasjonsskriv 2020