Damsikkerhet - Informasjonsskriv vedrørende covid19-situasjonen - NVE

I forbindelse med den pågående covid19-situasjonen sender NVE ut informasjonsskriv 2-2020. Informasjonsskrivet gir litt generell info av betydning for damsikkerhet. Videre om dispensasjonsmuligheter og vedtak, frister og tvangsmulkt gitt i medhold av damsikkerhetsregelverket.

Informasjonsskriv