Fagansvarlig, jf. § 3-5 og § 3-7, skal benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger og planer etter kapittel 5 og § 7-3 og § 7-5 gjennomføres og dokumenteres i samsvar med forskriftens krav (damsikkerhetsforskriften § 2-6 første ledd).

Nytt fra 08.03.2012

Ny versjon på krav til utdanning og praksis for fagområde V, utarbeidet 08.03.2012, kan lastes ned her.

 

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften), 
§ 3-7 omhandler søknad om og NVEs godkjenning av fagansvarlige. Kvalifikasjonskravene til fagansvarlige omhandles i § 3-5. Det skal benyttes godkjente fagansvarlige for vassdragsanlegg i bruddkonsekvensklasse 4, 3, 2 og 1. Kravene relateres til ulike fagområder: I betong-/murdammer, II fyllingsdammer, III stenge-/tappeorganer, rør og tverrslagsporter, IV flomhydrologi, V hydraulikk og flomavledning. Godkjenning gis av NVE. Godkjenning skjer kvartalsvis, og det er satt følgende frister for innsending av søknad til NVE:

1. mars (for godkjenning gjeldende fra 1. april) 
1. juni (for godkjenning gjeldende fra 1. juli) 
1. september (for godkjenning gjeldende fra 1. oktober) 
1. desember (for godkjenning gjeldende fra 1. januar påfølgende år)
Saksbehandler er Lars Amdahl, e-post lkam@nve.no, tlf 22 95 91 93

Søknadsskjema for søknad om godkjenning av fagansvarlige foreligger på bokmål og nynorsk. Det må fylles ut tabellarisk oversikt over praksis for hvert fagområde. Tabellarisk oversikt er ikke lagret i pdf-filformat, men vi kan sende dette pr. e-post, kontakt ovenstående saksbehandler hvis dette er ønskelig. Vitnemål med karakterutskrift må følge med søknaden

Søknad sendes NVE, Konsesjonsavdelingen på e-post til nve@nve.no eller til postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.