NVE er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nve.no og varsom.no

Kontaktinformasjon

Nettredaktør Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

NVEs nettsteder og innsamling av besøksdata
Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer oversikt over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lest, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. IP-adresser anonymiseres så snart dette er teknisk mulig, og før dette lagres som besøksdata. Besøksdata behandles kun på aggregert nivå.

Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av våre nettsider, og kan ikke kobles til person.

Ved å deaktivere bruk av cookies eller javascript i din nettleser, vil vi ikke kunne logge ditt besøk. Slår du av disse funksjonene, kan dette påvirke enkelte funksjoner på våre nettsteder.

Loggfilene kan ikke spores tilbake til deg som en bestemt person.

Les mer om Google Analytics bruk av "cookies" til måling av webstatistikk.

Nyhetsabonnement

Det er mulig å tegne seg på våre e-postlister, og motta e-post ved oppdateringer på nettsidene.

Din e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn å sende  nyhetsvarsler, og e-postadressen vil heller ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved oppsigelse av abonnementet slettes e-postadressen.

Cookies på nve.no (informasjonskapsler)

_gat
_ga
_gid
ASP.NET_SessionId
UMB_UCONTEXT
XSRF-TOKEN
XSRF-V

Sentrale lover for NVEs behandling av personopplysninger.

Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Vi praktiserer meroffentlighet, det vil si at vi så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet av oss. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt.