Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom (@) nve.no

Varslingstjenester

Flomvarsling kl 08.00-21.00 alle dager, tlf 404 36 000 (ikke sms)

Snøskredvarsling kl 07.00-20.00 alle dager, tlf 488 80 100 (ikke sms)

Jordskredvarsling kl 08.00 - 21.00 alle dager, tlf 400 28 777 (ikke sms)

Fjellskredovervåkingen, tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp og evaluere henvendelsene.

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

 

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

Ansvarlig redaktør: Kjetil Hillestad (khi@nve.no)

Redaktør: Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

Bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Konstituert direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 93 10, mob: 917 05 811
Epost: abl@nve.no 

Kommunikasjonsstab

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 94 10 Mobil: 479 73 546
E-post: khi@nve.no

Administrasjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 93 80, mob: 412 16 675
Epost: cek@nve.no

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 94 30, mob:952 02 620
Epost: ofl@nve.no  

Energiavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon 22 95 93 50, mob:415 11 537
Epost: avs@nve.no

Konsesjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 90 88, mob: 416 78 203
Epost: rfl@nve.no

Hydrologisk avdeling

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 92 02, mob: 930 40 340 
Epost: moj@nve.no

Skred- og vassdragsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Fungerende direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 73 30, mob: 916 99 410
Epost: ghe@nve.no

Tilsyn og beredskapsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Telefon: 22 95 90 75, mob: 922 68 070
E-post: IAB@nve.no