Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom (@) nve.no

Flomvarsling kl 08.00-21.00 alle dager, tlf 404 36 000 (ikke sms)

Snøskredvarsling kl 07.00-20.00 alle dager, tlf 488 80 100 (ikke sms)

Jordskredvarsling kl 08.00 - 21.00 alle dager, tlf 400 28 777 (ikke sms)

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

 

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

Ansvarlig redaktør: Kjetil Hillestad (khi@nve.no)

Redaktør: Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

Bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Vassdrags- og energidirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Kommunikasjonsstab

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Administrasjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Energiavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Konsesjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Hydrologisk avdeling

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Skred- og vassdragsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Tilsyn og beredskapsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Direktør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})