NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Tilsammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde.

NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.

NVEs historie Se også Olje- og energidepartementet Slik skriver vi i NVE

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

 

Organisasjonskart

Organisasjonskart med ledere (PDF)

Organisasjonskart uten ledere (PDF)

Årsrapporter

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Decorative map

Map location pin Kart

Finn adresser og region-inndelinger for NVE i kart

Kontorer og regioner i NVE

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud