Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Nye Hamang transformatorstasjon Statnett SF Akershus Bærum 22.11.2019
132 kV Bolvik-Vrangfoss SKAGERAK NETT AS Telemark Skien, Nome 01.12.2019
Mølledammen i Vesleelva - søknad om nedlegging SANDE KOMMUNE Vestfold Sande i Vestfold 02.12.2019
Permanent 66 kV jordkabelanlegg Storlivatn-Sauda Aktieselskabet Saudefaldene Rogaland Sauda 02.12.2019
Landstrøm Nordlaks oppdrettsanlegg NORDLAKS OPPDRETT AS Nordland Hadsel 04.12.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier