Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Økt transformatorytelse i Spanne transformatorstasjon HAUGALAND KRAFT NETT AS Rogaland Karmøy 23.08.2019
Nes skianlegg - vannuttak til snøproduksjon STIFTELSEN NES SKIANLEGG Akershus Nes i Akershus 27.08.2019
Tromsø - konsesjon meddelt 09.03.2015 KVITEBJØRN VARME AS Troms Tromsø 28.08.2019
Planendring - Grøvla Kraftverk GRØVLA KRAFT AS Sogn og Fjordane Førde 30.08.2019
Ny Åsen transformatorstasjon STATNETT SF Hordaland Odda 30.08.2019
Tysvær vindkraftverk TYSVÆR VINDPARK AS Rogaland Tysvær 01.09.2019
Salten transformatorstasjon Statnett SF Nordland Sørfold 02.09.2019
Havsul I vindkraftverk (offshore) VESTAVIND OFFSHORE AS Møre og Romsdal Sandøy, Aukra 04.09.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier