NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Dagens varsler fra varsom.no

NVEs podcast: Ny nettleie

Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.

Magasinfylling veke 37

92.1% (+1.3%)

Systempris veke 37

180,5 kr/MWh. -24,1 % (endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten.

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
132 kV Åfjord-Eide og Eide transformatorstasjon TENSIO TS AS Trøndelag Indre Fosen, Ørland, Åfjord 20.09.2020
Elektrifisering av Bårøy oppdrettsanlegg FIRDA SEAFOOD GROUP AS 25.09.2020
Vannuttak fra Kaldvella og tilrettelegging for fiskevandring Ukjent Trøndelag Melhus 30.09.2020
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 39,0 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier