NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Planendring Gravdalen kraftverk ØSTFOLD ENERGI AS Vestland Lærdal 24.02.2021
Planendring for Kvammadalselvi kraftverk CLEMENS KRAFT AS Vestland Aurland 25.02.2021
Revisjon av konsesjonsvilkår for Finså-utbyggingen AGDER ENERGI VANNKRAFT AS Agder Sirdal 01.03.2021
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 44,1 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier


Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

NVEs podcast: Hva skjer med isbreene?

Isbreer er ikoniske for norsk natur, men akkurat nå smelter de i rekordfart. Hva er grunnen til det, og hvordan påvirker nedsmeltingen naturen og landskapet vårt?
Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.