NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Fravik fra sommervannstand for Nedstastøltjødno sommeren 2021 TVEITEÅNO KRAFTVERK AS Rogaland Suldal 18.05.2021
132 kV Kulia - Leire - Halshaug - Vallemoen AGDER ENERGI NETT AS Agder Kristiansand, Lindesnes 21.05.2021
Lillesand vindkraftverk LILLESAND VIND AS Agder Lillesand 25.05.2021
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 44,1 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier


Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Podcast: Hvorfor snakker alle om solkraft?

Hvorfor snakker alle om solkraft nå? Hvilke teknologiske løsninger finnes? Hva vet vi om virkningen av solkraftanlegg på natur og miljø? Og ikke minst, har vi nok sol i Norge til å utnytte solkraften i storskala?

Jarand Hole og Jørgen Kocbach Bølling svarer deg på alt du lurte på (og ikke visste at du lurte på) om solkraft.

Programleder: Tonje Aars Braseth.

Hør flere episoder der du hører på podcast.