NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Kvalsundet tidevannskraftverk Finnmark Tidal Energy AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Hammerfest 10.04.2020
Omlegging 132 kV kraftledning mellom Knardalstrand og Roligheten SKAGERAK NETT AS Vestfold og Telemark Porsgrunn, Skien 13.04.2020
Nettilknytning av Lista datasenter LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS Agder Farsund 15.04.2020
Granbakken snøproduksjon Ukjent Vestland Bergen 17.04.2020
132 kV ledning Leivdal - Navelsaker SFE NETT AS Møre og Romsdal, Vestland Volda, Stad 17.04.2020
Økt slukeevne i Freim krafverk FREIM KRAFT AS Vestland Ullensvang 20.04.2020
132 kV kraftledning Finnfjordbotn-Silsand TROMS KRAFT NETT AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Senja 20.04.2020
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier