Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
132 kV ledning Kulia – Kristiansand transformatorstasjonene AGDER ENERGI NETT AS Vest-Agder Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Åseral, Audnedal 27.06.2019
132 kV kraftledning Finnfjordbotn-Silsand TROMS KRAFT NETT AS Troms Tranøy, Lenvik 01.07.2019
NTE Nett AS - endret ytelse Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner NTE NETT AS Trøndelag Verran, Nærøy 04.07.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier