NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal ELVIA AS Viken Ullensaker, Eidsvoll 05.03.2021
132 kV luftledning Svanevannsveien transformatorstasjon - Kjelland transformatorstasjon ENIDA AS Rogaland Eigersund 05.03.2021
Fornyelse av Kolsvik transformatorstasjon STATNETT SF Nordland Bindal 08.03.2021
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 44,1 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier


Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

NVEs podcast: Hva skjer med isbreene?

Isbreer er ikoniske for norsk natur, men akkurat nå smelter de i rekordfart. Hva er grunnen til det, og hvordan påvirker nedsmeltingen naturen og landskapet vårt?
Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.