NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Dønnesfjord vindkraftverk DØNNESFJORD VINDPARK AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Hasvik 16.04.2021
Smådalselva kraftverk SMÅKRAFT AS Vestland Samnanger 18.04.2021
420 kV kabel Sogn-Ulven STATNETT SF Oslo Oslo 19.04.2021
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 44,1 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier


Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Podcast: NVEs internasjonale arbeid

Gunn Oland har jobbet lenge i NVE og med internasjonalt arbeid. I denne episoden forteller hun om hvordan vi jobber med rådgiving og kompetansebygging innen hydrologi, forvaltning av vannressurser og utvikling av en bærekraftig energisektor i Afrika, Asia og Europa
Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.