Magasinfylling veke 40

81.5% (-0.8%)

Systempris veke 40

351,4 kr/MWh. 5,0 % (endring fra førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten.

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Nordli Gård v/Børre Nilsen - vannuttak til matfisk NORDLI GÅRD V/ BØRRE NILSEN Hedmark Tynset 15.10.2019
Tysvær vindkraftverk TYSVÆR VINDPARK AS Rogaland Tysvær 18.10.2019
Regulering av Dalsætervatnet - Solheimsdalen kraftverk SOLHEIMSDALEN KRAFT AS Hordaland Tysnes 21.10.2019
24 kV kabel og to nettstasjoner ved Pilset VOKKS NETT AS Oppland Nord-Aurdal 25.10.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier