Magasinfylling veke 45

77.1% (-2.8%)

Systempris veke 43

373,4 kr/MWh. 0,1 % (endring fra førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten.

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Kabling av 66 kV ledning Evangvegen-Årnes transformatorstasjon HAFSLUND NETT AS Akershus Nes i Akershus 17.11.2019
Vardafjellet vindkraftverk VARDAFJELLET VINDKRAFT AS Rogaland Sandnes 18.11.2019
Tromsø - konsesjon meddelt 09.03.2015 KVITEBJØRN VARME AS Troms Tromsø 19.11.2019
Nettilknytning av Nedre Otta kraftverk - søknad om endret konsesjonvilkår AS EIDEFOSS Oppland Vågå, Sel 20.11.2019
Nye Hamang transformatorstasjon Statnett SF Akershus Bærum 22.11.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier