Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Restaurering av vassdrag

11.10.2011 | 12:20

Det andre nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag avholdes 15. november i DNs lokaler på Tungasletta i Trondheim.

I år vil seminaret også ta inn tema knyttet til restaurering av våtmarker. Seminaret arrangeres av Vannforeningen, med DN og NVE som sentrale i seminarkomiteen.

Detaljert program blir lagt ut midt i oktober.

Foreløpig omtale av seminaret og påmelding

Presentasjoner fra fjorårets seminar

Merk at det 16-17. november (dagene rett etter restaureringsseminaret) avholdes det årlige Vassdragsseminaret for DN, NVE og fylkesmennene.