Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

”Kraftoverføringens kulturminner” – boklansering og prosjektavslutning

07.12.2010 | 12:04

Norges vassdrags- og vannkrafthistorie er en viktig del av vår kulturhistorie. I boken ”Kraftoverføringens kulturminner” presenteres et utvalg bevaringsverdige anlegg fra hele landet relatert til kraftoverføringens historie. NVE inviterer til boklansering i Oslo 14. desember.

Presentasjoner fra boklanseringen.

Tid: 14. desember 2010 - kl. 09.30 – 15.00
Sted: DogA – Oslo (Hausmanns gate 16)

Program
09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 12.00 Boklansering

 • Åpning, v/styringsgruppens leder Per Einar Faugli, NVE 
 • NVEs arbeid med kulturminner og temaplaner, v/vassdrags- og energidirektør Agnar Aas
 • Sentralnettet – energibærer og kulturbærer, v/konsernsjef Auke Lont, Statnett
 • Energisektoren og historiske linjer, v/statssekretær Sigrid Hjørnegård
 • Fremtidens utfordringer, v/riksantikvar Jørn Holme
 • Utviklingen av landets kraftledningsnett, v/tidl. vassdrags- og energidirektør Erling Diesen
 • Refleksjoner over strømninger i samfunnet til elektrisitet og kraftoverføring, v/professor Gunnar Nerheim

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Om prosjektet

 • Prosjektet og boka, v/prosjektleder Sissel Riibe, NVE
 • Om enkelte utvalgte anlegg, v/rådgiver Henning Weyergang-Nielsen, NVE
 • Møtestedets historie og funksjon innen elektrisitetsforsyningen, v/Arne Vegard Langmo, Hafslund Nett og Rune Thomassen, Hafslund Driftssentral
 • Dokumentasjon av industrianlegg, v/direktør Hans Weinberger, Norsk Teknisk Museum
 • Vannkraft og formidling – hvem, hva, hvorfor og hvordan? v/formidlingsleder Stein Haugen, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

For mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Per Einar Faugli, e-post: pef@nve.no