Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Fagsamling om arealbruk i flom- og skredutsatte områder - Lillestrøm

11.10.2011 | 10:40

Norges vassdrags- og energidirektorat inviterer til fagsamling om arealbruk i flom- og skredutsatte områder på Lillestrøm 9. – 10. november 2011

Fakta

Thon Hotell Arena, Lillestrøm, 9. – 10. november 2011

Spørsmål om seminaret kan rettes til regionsjef Region Øst Stein Nordvi, sno@nve.no, telefon 22 95 96 80 eller til Paul Christen Røhr, pcr@nve.no, telefon 22 95 96 97

Påmelding til ro@nve.no

Påmeldingsfrist 26. oktober 2011

Vi inviterer kommunene i Østfold, Oslo og Akershus til fagsamling på Lillestrøm 9. – 10. november 2011. I tillegg inviteres fylkesmann, fylkeskommune, Statens Vegvesen, konsulenter og andre som er interessert i den aktuelle problemstillingen.

Last ned program og invitasjon. (PDF)

Formålet med seminaret er informasjon og dialog innen fagområdene skred, arealplanlegging, faresonekartlegging, sikringstiltak mot flom og skred, klimaendringer og vassdragsforvaltning.

I tillegg vil kommunenes ansvarsforhold ved naturskade bli tatt opp. Programmet er variert og interessant, og vi har satt av god tid til spørsmål, diskusjon og uformell kontakt.

I vårt område har det bare de siste månedene vært flere flom- og skredhendelser av en slik type som vi kan forvente oss flere av i et fremtidig klima. Det er derfor viktig at kommunene er bevisst sitt ansvar for å sikre at hensynet til flom og skred blir godt nok ivaretatt i arealplanleggingen.:

Seminaret er gratis. Deltakere betaler reisekostnader samt overnatting m/fullpensjon.

NVE betaler dagpakke inkludert lunsj dag to for deltagere som overnatter.

Overnatting m/fullpensjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm: kr 1 745,-

Dagpakke: kr 620,- (lunsj + kaffe) per dag.