Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

012/21 Heggefjorden

08.10.2013 | 13:30

Vernegrunnlag: Innsjøens verdi som landskapselement. Friluftsliv er viktig bruk.

Heggefjorden tatt mot nordvest fra rasteplass ved sørenden. (Foto: S.Smith-Meyer, NVE) Heggefjorden tatt mot nordvest fra rasteplass ved sørenden. (Foto: S.Smith-Meyer, NVE)

Fakta

Fylke: Oppland
Kommune: Øystre Slidre, Vestre Slidre
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 012.LC1
Areal: 2 km²
Areal vann: 2 km², 489 moh.

Innsjøen Heggefjorden ligger sentalt i Øystre Slidre i Valdres.

Vernet omfatter bare selve innsjøen, men det ble gjort forbehold om en regulering på 1 m. Vassdraget for øvrig er regulert. Fra riksveien gjennom Øystre Slidre og over Valdresflya er det vidt utsyn over Heggefjorden og dalen. Landskapets kvalitet og hensynet til turismen lå til grunn for vernet.


Relatert informasjon