Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Wai Kwok Wong

08.01.2010 | 10:05

In English

Navn: Wai Kwok Wong
Tittel: Forsker
Avdeling: Hydrologisk avdeling
Seksjon: Hydrologisk modellering (HM)
Epost: wkw@nve.no
Telefon: 22 95 93 88
Adresse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Postboks 5091, 0301 Oslo

Arbeider med:

  • Grunnvannsmodellering, baseflow
  • Effekter av klimaendringer på vannressurser med fokus på tørke


Prosjekter:

  • Water and Global Change (WATCH). Les mer


Publikasjoner og CV:

  • Wong, W.K., Beldring, S., Engen-Skaugen, T., Haddeland, I. and Hisdal, H. (2011) Climate change effects on spatiotemporal patterns of hydroclimatological summer droughts in Norway. J. Hydrometeor. 12 (6): 1205–1220, doi: 10.1175/2011JHM1357.1
  • Wong, W.K., Beldring, S., Haddeland, I. and Hisdal, H. (2010) Climate change effects on droughts in Norway. Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources, IAHS Publ. 340, 198-204.
  •