Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Isvarsel Nordland

17.04.2014 | 10:00

Oppdatert: 17. april 2014

Les tekstvarselet

Ismeldingen gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.

Tekstvarsel
Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer

Det har vært uvanlig god stålis på de fleste små og mellomstore vann i lavlandet i vinter. De siste ukene har det vært plussgrader i lavlandet om dagen, men i indre strøk er det gjenfrysing igjen om natten. Det er derfor først og fremst de lavestliggende vannene i ytre strøk som er betydelig svekket eller isfrie, men Statskog Fjelltjenesten har registrert svekking på lavtliggende skogsvann også i indre strøk.

Neste uke er det meldt plussgrader hele døgnet, helt opp til ca 200-400 moh i indre strøk, høyest i sør. Snøen på lavtliggende vann vil fortsette å smelte, og deretter kan nedbrytingen starte/fortsette. Isen under 400-500 moh i ytre strøk og under 300 moh i indre strøk kan derfor bli ufarbar i løpet av uken, særlig i sør. De lavestliggende av dem er allerede svært farlige. Høyere opp ventes små endringer.

I høyfjellet er vannene farbare, men unngå som alltid områder som er påvirket av reguleringer.

Statskog Fjelltjenesten har målt isen på mange vann i fylket. Isen var 50-100 cm tykk på uregulerte vann.Isen la seg helt 21. november på Kjelvatnet 510 moh. Full vinter ennå.
Webkamera www.sks.no, 4. april 2014

Isvarselets gyldighet

Isvarselet omfatter ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn i NVEs iskart, www.nve.no/iskart. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Kilder som ofte brukes ved utarbeidelse av ismeldingen:
Statskog Fjelltjenesten, NVE Narvik, Hålogaland kraft (Harstad-området), værdata fra Meteorologisk Institutt