Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Isvarsel Finnmark

06.06.2014 | 01:00

Ismeldingen gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.

Tekstvarsel 6. juni 2014
Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer

Isvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober.

Våren/sommeren har kommet til Finnmark og isen på innsjøene er i full oppløsning eller allerede smeltet. Vannføringen er høy så isen svekkes raskt der vann strømmer under isen. En må nå være ekstra forsiktig ved innløp, utløp og trange sund. Smale vann med gjennomstrømning vil svekkes først. Unngå også områder som er påvirket av reguleringer.

Der det er lite strøm under isen vil isen vare lenger. Snøen må først smeltes før isen brytes ned og som alltid er det store lokale forskjeller i snømengder. Isen holder seg derfor lengst i snørike områder. I Finnmark er det i fjellområdene ved kysten. En god regel etter en vinter med gode isforhold, som i år, er at isen er farbar der det er sammenhengende skiføre. For tiden er det over ca 300-500 moh.

Det er nå i praksis sommertemperaturer, så snø- og isgrensen vil dag for dag gradvis trekke oppover i fjellet. Isvarslene avsluttes for i år da datagrunnlaget blir tynt. Dersom du velger å krysse islagte vann nå må du ha fokus på farge og fasthet. Mørk is er et tegn på svært dårlig bæreevne. Vurder også muligheter for smelting nedenifra på grunn av vann i bevegelse.


isen er i full oppløsning på Leirbotnvannet 161 moh.
Foto: Anders Bjordal, 6. juni 2014


Isvarselets gyldighet
Isvarselet omfatter ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen?
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn i NVEs iskart, www.nve.no/iskart. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.