Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Isvarsel Finnmark

17.04.2014 | 01:00

Oppdatert:  17. april 2014

Les tekstvarselet

Ismeldingen gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.

Tekstvarsel
Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer

Snøfall ga tidlig overvann som nå har frosset til 20-40 cm sørpeis øverst. Under sørpeisen er det 30-60 cm stålis, tykkest på små vann som isla seg i midten av oktober, og tynnest på vann som isla seg sent og raskt ble dekket med snø. Vannene er nå farbare, men vær spesielt forsiktig der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund. Unngå også områder som er påvirket av reguleringer.

I neste uke er det fortsatt meldt plussgrader, men nattefrost i indre strøk Det ventes derfor ingen vesentlige endringer i isforholdene i indre strøk, men på kysten vil snøen smelte, og på de lavestliggende kan nedbrytingen starte. Vi tror likevel ikke at isen vil bli ufarbar i løpet av den kommende uken.

Mange ulykker i Finnmark skjer ved snøskuterkjøring på elv. I Altaelva meldes om tynn is i år. Det er ikke noe som tyder på at det gjelder uregulerte elver i Finnmark. Vannføringen er litt høyere enn normalt, noe som kan gi noen flere råker. Vis fornuft.


Altaelva lukket seg helt ved Kista 43 moh først den 27. februar.
Webkamera NVE, 4. april 2014.

Isvarselets gyldighet
Isvarselet omfatter ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn i NVEs iskart, www.nve.no/iskart. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Kilder som ofte brukes ved utarbeidelse av ismeldingen:
NVE Alta, Hammerfest kommune, værdata fra meteorologisk institutt.